Ιστορικές
 

Το αρχηγείο της ΙΙΙ Μεραρχίας του ΕΛΑΣ, 1948 49.....Ρογκακος, Γκιουζελης, Κωνταλωνης, Αλεξοπουλος, Αλβανος και δυο άγνωστοι....