Ιστορικές
 

Φυλάκιο του Ε.Σ στην διάρκεια του εμφύλιου στην γωνιά Α. Λόντου  - Βασ. Κων/νου στο Αίγιο.