Ιστορικές
 

Δημοσίευμα για την σύλληψη και καρατόμηση ανταρτών, στον εμφύλιο.