Ιστορικές
 

Είναι κάποια γεγονότα που μας βοηθούν να κατανοήσουμε λεπτομέρειες του  χαρακτήρα  προσωπικοτήτων με σημαντικό ρόλο στην εν γένει πολιτική και κοινωνική ζωή του τόπου. Ένα τέτοιο γεγονός παρουσιάζεται στην εφημερίδα «Ακρόπολις» με ημερομηνία 20 Ιανουαρίου 1888  που δημοσιεύει  την παρακάτω ανταπόκριση «εξ Αιγίου» με τίτλο «Γενναιότης και φιλανθρωπία Α. Παναγιωτόπουλου», 10 Ιανουαρίου.
Ο Ανδρέας και Σωτήρης Παναγιωτόπουλος με αυτοθυσία διασώζουν δύο ναυαγούς στη θαλάσσια περιοχή έξω από το Λαμπίρι!