Ιστορικές
 

Αίγιο Ιούλιος 1944. Γερμανοί στρατιώτες.... δροσίζονται από μια τρόμπα νερού, που πρέπει να βρισκόταν κάπου κοντά στα Εισοδεια. Την φωτογραφία τράβηξε ένας περαστικός με φωτογραφική μηχανή Γερμανού λοχία [δεύτερος από δεξιά όρθιος].