Ιστορικές
 

εφημ: "Νέα Εφημερίς" 18 Αυγούστου  1889