Ιστορικές
 

Μακρόνησος 1949.  Αριστεροί εξόριστοι μεταξύ των οποίων και Αιγιώτες....