Ιστορικές
 

Η κυβέρνηση Σ. Μαρκεζίνη μετά την ορκωμοσία της στις 8 Οκτωβρίου 1973. Κράτησε μόνο μέχρι το Πολυτεχνείο.....