Ιστορικές
 

Αντάρτες στην Πάτρα το 1943. Δεξιά ο περίφημος Νικήτας.