Ιστορικές
 

Κρις Γουντχαουζ αξιωματικός της Βρετανικής αντικατασκοπίας, συντόνισε την Ελληνική αντίσταση στην κατοχή. Μορφωμένος, συνεπής, φιλέλληνας βοήθησε όσο μπορούσε, αλλά......