Ιστορικές
 

Όργανο του αγροτικού συλλόγου Αχαΐας.