Ιστορικές
 

Το Αϊβαλί το 1904, πριν ισοπεδωθεί από τους Τούρκους το 1922...