Ιστορικές
 

Έξω από το Κολοκοτρωνέικο σπίτι στο Λιμποβισι Αρκαδίας....