Ιστορικές
 

Το βασιλικό ζεύγος Παύλος και  Φρειδερίκη με τον πρόεδρο της Γιουγκοσλαβίας Τιτο και την σύζυγο του Γοβανκα, σε επίσκεψη στο Βελιγράδι το 1955.