Ιστορικές
 

Η Ελληνική αντιπροσωπεία στην διάσκεψη της Λωζάννης όπου κρίθηκε το μέλλον της Ελλάδος. Στη  μέση ο Ελευθέριος Βενιζέλος.