Ιστορικές
 

Άρθρο το Ζαχαριάδη στον ''Ριζοσπάστη'' το 1945 μόλις επέστρεψε από την Γερμανία.