Ιστορικές
 

Δημήτριος Πλαπούτας ήρωας της Επανάστασης του '21 σε μεγάλη ηλικία λίγο πριν πεθάνει.