Ιστορικές
 

1895... Αθηναίοι   παρακολουθούν στην Ακρόπολη αρχαιολόγους που σκάβουν για νέα ευρήματα.