Ιστορικές
 

Ζάππειο Παρθεναγωγείο, Κωνσταντινούπολη 1912... Διευθύντρια  Σωτηρία Αλιμπέρτη - Οικονόμου...