Αθλητικά
 

Βαλκανικοί αγώνες στην Αθήνα το 1939 σε επετειακό γραμματόσημο.