Αθλητικά
 

ΠΓΣ-ΑΕΚ ο-2 στο Αίγιο 1966. Α'  Εθνική.