Ιστορικές
 

Ολυμπιακοί αγώνες της Αθήνας 1896, στο Παναθηναϊκό στάδιο.