Αθλητικά
 

Η Α.Ε. Αιγίου το 1958. Αριστερά ο ιδρυτικός παράγοντας Θεόδωρος Χρυσός.