Αθλητικά
 

Η ΑΕΑ Αιγίου στις αρχές της δεκαετίας του 1950.