Αθλητικά
 

Παίκτες και παράγοντες της ΑΕΑ Αιγίου , ομάδας που ιδρύθηκε από τους πρόσφυγες που ήλθαν το 1922.