Αθλητικά
 

1975 Γυμναστικές επιδείξεις του Γυμνασίου Θηλέων Αιγίου στο Εθνικό στάδιο.