Αθλητικά
 

Μεταφορά της Ολυμπιακής φλόγας, από την παλαιά εθνική οδό ,για τους Ολυμπιακούς της Ατλάντα το 2000.