Εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ στον Εμπορικό Σύλλογο Αιγιαλείας θα πραγματοποιηθούν στις 31 Ιανουαρίου 2019.