Χωρίς τα προβλήματα του παρελθόντος λειτουργεί πλέον το τηλεφωνικό κέντρο της Τεχνικής Υπηρεσίας και της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Αιγιαλείας, μετά από την ολοκλήρωση γραφειοκρατικών και τεχνικών διαδικασιών σε συνεργασία του Δήμου με τον ΟΤΕ. Ο δήμαρχος Αιγιαλείας κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος είχε γίνει δέκτης αρκετών παραπόνων για τον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου, ο οποίος είτε δεν λειτουργούσε είτε δεν πραγματοποιούσε ποτέ σύνδεση με τα εσωτερικά τηλέφωνα, πράγμα που δυσχέραινε την επικοινωνία των πολιτών με τις υπηρεσίες. Μετά από αιτήματα του Δήμου και επίμονες προσπάθειες, πλέον καθένας υπάλληλος απέκτησε τον δικό του προσωπικό αριθμό, ώστε να διευκολυνθεί περισσότερο η επικοινωνία με τους δημότες και κατ’ επέκτασιν με υπευθυνότητα, η άμεση επίλυση ζητημάτων της καθημερινότητας.


Έτσι, από 16-04-2020 ισχύουν οι κάτωθι αριθμοί τηλεφώνων στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, στην Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, καθώς και στο Αυτοτελές Τμήμα Περιβάλλοντος – Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας, με τους οποίους οι συμπολίτες μπορούν εφόσον το επιθυμούν να επικοινωνούν. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ψυχράμη Βασιλική 26910 – 68431
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καράμπελας Λεωνίδας 26910 – 68432

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ – ΣΥΓΚΟΙΝΩΣΙΑΚΩΝ, ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ: Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος 26910 – 68433

Δρύλλης Βασίλειος 26910 – 68434
Ηλιοπούλου Κωνσταντία 26910 – 68435
Λαλιώτη Αικατερίνη 26910 – 68436
Ντόκος Ηλίας 26910 – 68437
Παπαδοπούλου Πηνελόπη 26910 – 68438
Ράπτη Δέσποινα 26910 – 68439
Σταθούλια Μαρία 26910 – 68711
Σταυρουλόπουλος Κωνσταντίνος 26910 – 68712

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ: Δαφνοπούλου Χριστίνα 26910 – 68713

Γκιώνη Χριστίνα 26910 – 68714
Λιοφάγος Χρήστος 26910 – 68715
Τσάκαλης Ηλίας 26910 – 68715

ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ: Κουρτάκης Φώτιος 26910 – 68716
Ανδριοπούλου Γεωργία 26910 – 68717
Κατσίγιαννη Άννα 26910 – 68717

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καραΐσκος Νίκος 26910 – 68718
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Προσελέντης Σπύρος 26910 – 68719

ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ: Αλεξοπούλου Φωτεινή 26910 – 68911
Ασημακόπουλος Κωνσταντίνος 26910 – 68912
Ζάχου Κων/να 26910 – 68913
Ζέρη Σταυρούλα 26910 – 68911


ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ: Κομνηνού Ελένη 26910 – 68914
Μιχελουδάκη Καλλιόπη 26910 – 68912
Σάττα Μαρία 26910 – 68913

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ: Στεφανίδης Λάμπης 26910 – 68915
Γαβαθόπουλος Θράσος 26910 – 68916
Κοντεσοπούλου Μαρία 26910 – 68917
Παλαιολογοπούλου Ακριβή 26910 – 68918
Τρίψας Χρήστος 26910 – 68917
Χρηστιά Χρυσούλα 26910 – 68918

Το Βήμα της Αιγιάλειας
Author: Το Βήμα της Αιγιάλειας
Ανεξάρτητη eφημεριδα άποψης.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS