ΕΚ: Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης- Δείτε την εκδήλωση στο Στρασβούργο  (vid) | ΣΚΑΪ

Του Καθ. Πέτρου Π. Γρουμπού, Ομότιμου Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) σήμερα αναζητά μια νέα ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή πολιτική μετανάστευσης που αποσκοπεί στην καθιέρωση μιας ισορροπημένης προσέγγισης για την αντιμετώπιση τόσο της τακτικής όσο και της παράτυπης μετανάστευσης με βάση την αλληλεγγύη, η οποία πρέπει να αποτελεί βασικό στόχο για την ΕΕ. Οι διαβουλεύσεις για αυτό γίνονται αυτές τις μέρες σε όλη την Ευρώπη. Η ΕΕ θέλει να αναπτύξει μια νέα προσέγγιση για την καλύτερη διαχείριση όλων των πτυχών της μετανάστευσης. Στόχος του είναι να καταπολεμήσει την παράνομη μετανάστευση και το λαθρεμπόριο μεταναστών, να σώσει ζωές και να εξασφαλίσει τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, προσελκύοντας ταυτόχρονα ταλέντα και δεξιότητες.

Το υπό εξέταση πρόβλημα είναι πολύ περίπλοκο και δύσκολο. Έχει επίσης γίνει άμεση απειλή για το μέλλον της ΕΕ, διότι τα τελευταία 10 χρόνια η μετανάστευση ανθρώπων στην ΕΕ μετέτρεψε ολόκληρη τη διαδικασία σε μια ασαφή και αβέβαιη παράνομη μετακίνηση ανθρώπων.

Επομένως, αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο έργο. Αλλά όχι και άλυτο.

ΕΔΩ ΜΙΑ ΞΕΚΑΘΑΡΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

Ο κόσμος το 1994 με τη Διεθνή Διάσκεψη για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη (ICPD) και ο ΟΗΕ (1995,2000,2011,2013 και 2015)κατέληξε σε διάφορες διακηρύξεις και συμφωνίες για τη διεθνή μετανάστευση τόσο για τις εντός όσο και μεταξύ των λιγότερο ανεπτυγμένων και των πιο ανεπτυγμένων περιοχών. Παρόλα αυτά, σε έναν όλο και περισσότερο διασυνδεδεμένο και αλληλεξαρτώμενο κόσμο, με βελτιωμένα μέσα μεταφοράς και επικοινωνίας και έντονες πολεμικές συγκρούσεις η διεθνής μετανάστευση αυξάνεται όχι μόνο στο μέγεθος αλλά και στο πεδίο εφαρμογής, στην πολυπλοκότητα και στον αντίκτυπο. Το χειρότερο απ’ όλα υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με τη λαθρομετανάστευση και το εμπόριο  (ακόμη και των αθώων παιδικών) ψυχών.

Είναι πλέον σαφές ότι πρέπει να υιοθετηθεί μια ολοκληρωμένη μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ. Το κοινοβούλιο της ΕΕ και οι ηγέτες της ΕΕ και τα κράτη μέλη, πρέπει να εξετάσουν σοβαρά αυτήν εδώ την πρόταση.

Τα κράτη μέλη της ΕΕ χρειάζονται ανθρώπινη τεχνογνωσία-πόρους («εργαζόμενοι») για διάφορους λόγους. Από την άλλη πλευρά, άνθρωποι από όλο τον πλανήτη επιθυμούν να μεταναστεύσουν σε μια νέα χώρα και μακριά από τη δική τους, αναζητώντας μια καλύτερη ζωή.

ΕΤΣΙ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΕ ΤΟ ΕΞΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟ:

The EU countries in need of labor announce how many and the type of expertise they want immigrants to have. They sent the announcement and job description to the country corresponding consulates around the planet.  In this way the EU countries will attract the best and most qualified people to bring to their country. On the other, potential immigrants apply to the Consulate and if selected by the corresponding country, get their families and belongings and go to the selected country, as legal immigrants with all the rights they deserve.  Procedures are known - see if improvement are needed

Οι χώρες της ΕΕ που έχουν ανάγκη εργασίας ανακοινώνουν πόσα και το είδος εμπειρογνωμοσύνης  ή/και εργάτες που θέλουν να έχουν οι μετανάστες. Στέλνουν την ανακοίνωση και την περιγραφή «εργασίας» στη χώρα που έχουν  αντίστοιχα  προξενεία σε όλο τον πλανήτη. Με αυτόν τον τρόπο, οι χώρες της ΕΕ θα προσελκύσουν τα καλύτερα και πιο καταρτισμένα άτομα που θα φέρουν στη χώρα τους. Από την άλλη πλευρά, οι πιθανοί μετανάστες υποβάλλουν αίτηση στο Προξενείο και εάν επιλεγούν από την αντίστοιχη χώρα, παίρνουν τις οικογένειες των και τα υπάρχοντά τους και μεταβαίνουν στην επιλεγμένη χώρα, ως νόμιμοι μετανάστες με όλα τα δικαιώματα που τους αξίζουν. Οι διαδικασίες είναι γνωστές - δείτε εάν απαιτείται βελτίωση. Αυτό κάνουν όλες οι πολιτισμένες  χώρες (ΗΠΑ, Καναδάς, Αυστραλία, Αγγλία, Σουηδία, Ρωσία, κ.α.)

Βέβαια, με όλες τις νέες προηγμένες τεχνολογίες πληροφορικής, αυτές οι πληροφορίες μπορούν να προσεγγιστούν από οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να μεταναστεύσει σε χώρα της ΕΕ. Μπορούν ακόμη να κάνουν αίτηση και ηλεκτρονικά. Δεν χρειάζεται να μετακινηθούν στην Τουρκία ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της Βόρειας Αφρικής και στη συνέχεια να προσπαθήσουν να εισέλθουν στην ΕΕ με παράνομο τρόπο, προσποιούμενοι ότι είναι «πρόσφυγες» και μάλιστα παράνομοι.

Εν τω μεταξύ: όσον αφορά τους πρόσφυγες στην Τουρκία, όλοι θα μπορούσαν να λάβουν προσωρινό άσυλο για 1-2 χρόνια. Όσοι επιθυμούν να μεταναστεύσουν στην ΕΕ ή σε άλλες χώρες σε όλο τον κόσμο (π.χ. ΗΠΑ, Καναδάς, Αγγλία, Ρωσία, Αυστραλία, Η Νότια Αμερική, η Μέση Ανατολή, η Νέα Ζηλανδία, η Νορβηγία κ.λπ.) θα μπορούσαν να ακολουθήσουν μια παρόμοια διαδικασία που αναπτύχθει πιο πάνω: θα ισχύουν τα ίδια για τα σχετικά ξένα προξενεία στην Τουρκία. (Σημείωση: λόγω του μεγάλου αριθμού προσφύγων στην Τουρκία, οι χώρες της ΕΕ πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο αύξησης του αριθμού των προξενικών τους γραφείων στις διάφορες πόλεις της Τουρκίας). Η ΕΕ θα βοηθούσε τους πρόσφυγες στην Τουρκία για δύο χρόνια με τη διαχείριση και την επίβλεψη αυτής της διαδικασίας. Μια παρόμοια διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί για όλους τους παράνομους πρόσφυγες στην Ελλάδα, στην Ιταλία και σε άλλες χώρες. Τέλος, αυτή η νέα μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ πρέπει να σταματήσει, αμέσως, κάθε παράνομη μετανάστευση. Επίσης, καμία χρηματοδότηση από την ΕΕ δεν πρέπει να παρέχεται σε καμία ΜΚΟ.

 

Άρα, ηγέτες και πολίτες της ΕΕ το θέμα είναι πολύ απλό. Χρειαζόμαστε ένα ΞΕΚΑΘΑΡΟ νομικό πλαίσιο μεταναστευτικής πολιτικής. Ξεκάθαρο, σημαίνει πρωτίστως ασφαλείς διακρίσεις μεταξύ πρόσφυγα, μετανάστη, λαθρομετανάστη και εισβολέα.  . Διεθνές νομικό πλαίσιο υπάρχει, αλλά φαίνεται ότι στην ΕΕ δεν έχουμε καταλάβει (μάλλον δεν θέλουμε να καταλάβουμε)  ούτε τα βασικά της Συνθήκης της Γενεύης. Ας δούμε  μήπως χρειάζονται κάποιες βελτιώσεις, ιδίως μετά τις γνωστές  καταστρατηγήσεις. Όσον αφορά τη συμφωνία του Μαρακές,++ δεν την αποδέχονται κράτη μέλη της ΕΕ:  (Ουγγαρία, Πολωνία, Ιταλία, Αυστρία, Σλοβενία,  Τσεχία, Σλοβακία, Βουλγαρία, Κροατία). Στον ΟΗΕ  δεν ψηφίστηκε και από πολλά κράτη όπως: ΗΠΑ, Ρωσία, Αγγλία, Ισραήλ, Ελβετία,  Αυστραλία, Βραζιλία κ.α. Το Σύμφωνο του Μαρακές ενθαρρύνει σαφώς την παράνομη μετανάστευση. Η Ελλάδα και πολλές άλλες χώρες έχουν το δικαίωμα να μην τηρούν τη Συμφωνία του Μαρακές και να προστατεύουν τα σύνορά τους με οποιοδήποτε κόστος.ΤΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΥΛΑ

Εάν αυτές οι διαδικασίες δεν εγκριθούν σύντομα από την ΕΕ και δεν ισχύουν για τη μετανάστευση, τότε η ΕΕ θα πρέπει να ξεχάσει να πραγματοποιήσει το ευρωπαϊκό όραμα και να επιτύχει την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω τι είπε ο Jean Monnet: «Η συνεργασία των εθνών, όσο σημαντική και αν, δεν λύνει τίποτα». Αυτό που πρέπει να επιτευχθεί είναι να συγχωνευθούν τα συμφέροντα των ευρωπαϊκών λαών και όχι μόνο να διατηρηθεί η ισορροπία αυτών συμφέροντα. "Αυτό παραμένει σχετικό μέχρι σήμερα και αντικατοπτρίζει την πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Εάν η ΕΕ δεν το καταλάβει, σύντομα θα αποσυντεθεί. Οι λαοί των μεσογειακών χωρών δεν θα ανεχτούν πλέον τη χλευασμό των ελίτ κρατών της ΕΕ.

Το Βήμα της Αιγιάλειας
Author: Το Βήμα της Αιγιάλειας
Ανεξάρτητη eφημεριδα άποψης.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS