Ενισχύει τις καπιταλιστικές επιχειρήσεις στον αγροτικό τομέα | ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ  ΚΑΙ ΛΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ (ΤΕΤΡΑΣΕΛΙΔΟ) | ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

 

TOY ΤΑΚΗ ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΗ

 

 

 

Οι γεωργικοί μας συνεταιρισμοί πρωτοβάθμιοι, δευτεροβάθμιοι και τριτοβάθμιοι για να μπορέσουν να παίξουν τον προστατευτικό ρόλο για την αγροτική τάξη, για τον οποίο είναι ταγμένοι, θα πρέπει να αυτό-εξυγιανθούν.

Και πρώτο βήμα που θα πρέπει να κάνουν προς αυτή την κατεύθυνση, είναι ο απεγκλωβισμός τους από όλα τα κόμματα. Στην συνέχεια είναι ανάγκη για να λυτρωθούν από τους αγροτοπατέρες, που για όλες τις ενέργειες τους έχουν πολιτικά κίνητρα, πρέπει τελικά να μπουν κάτω από την διοίκηση πραγματικών αγροτών. Οι οποίοι θα κάνουν και τις πιο ενδεδειγμένες παρεμβάσεις στην διακίνηση των διαφόρων γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων, για την ανάσχεση αυτής της προκλητικής και αδικαιολόγητης κερδοσκοπίας που κάνουν διάφορες εταιρείες. Οι οποίες με την ανοχή της κυβέρνησης έχουν κάνει τον βίο αβίωτο τόσο στους παραγωγούς μας με τις πολύ χαμηλές τιμές που τους δίνουν, όσο και στους καταναλωτές με την οικονομικά εξοντωτική ακρίβεια που τους επιφυλάσσουν. Και μπροστά σε αυτό το κερδοσκοπικό όργιο, το συνεταιριστικό μας κίνημα έχει σηκώσει τα χέρια του. Είναι ανήμπορο για να κάνει την οποιαδήποτε παρέμβαση. Μόνο η αυτό-εξυγίανση του που είναι μονόδρομος, μπορεί να το κάνει έναν ζωντανό και δραστήριο οργανισμό.

 

 

 

 

 

 

 

Το Βήμα της Αιγιάλειας
Author: Το Βήμα της Αιγιάλειας
Ανεξάρτητη eφημεριδα άποψης.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS