Εμπορία ανθρώπων: Το σχέδιο του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου

Του απεσταλμένου μας στο Στρασβούργο Θανάση Κάλφα

 

 

 

 

Χρειάζεται ενίσχυση του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2024 για τις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία, τις ΜμΕ, τους νέους, την έρευνα και την στρατηγική αυτονομία της ΕΕ.

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τονίζει ότι το νέο γεωπολιτικό και οικονομικό πλαίσιο, σε συνδυασμό με την επιδείνωση της κρίσης του κλίματος και της βιοποικιλότητας, έχει οδηγήσει σε νέες ανάγκες πολιτικής. Υπενθυμίζουν τα περιορισμένα περιθώρια της τρέχουσας δημοσιονομικής δομής της ΕΕ και ευθυγραμμίζουν τη θέση τους για τον προϋπολογισμό του 2024 με τη στάση τους όσον αφορά την προτεινόμενη ενδιάμεση αναθεώρηση του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ , σύμφωνα με την οποία το Κοινοβούλιο αναμένει να προστεθούν στον προϋπολογισμό της ΕΕ έως 75,8 δισ. ευρώ κατά την περίοδο 2024-2027.

 

Με βάση αυτή την πρόβλεψη για ενίσχυση, οι ευρωβουλευτές ενισχύουν τις πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ το 2024, αλλά και την ανθρωπιστική βοήθεια, τη μετανάστευση και την εξωτερική βοήθεια. Το Κοινοβούλιο δηλώνει ότι ο αναθεωρημένος κανονισμός για το ΠΔΠ πρέπει να παρέχει το πλαίσιο για τον προϋπολογισμό του 2024. Τα κράτη μέλη δεν έχουν ακόμη συμφωνήσει σε μια κοινή θέση σχετικά με την αναθεώρηση.

 

Ενίσχυση βασικών ευρωπαϊκών προγραμμάτων, αποκατάσταση της χρηματοδότησης που περικόπτεται από τις κυβερνήσεις

 

Το Κοινοβούλιο αντιτίθεται στις περικοπές στις οποίες προέβη το Συμβούλιο στη διαπραγματευτική του θέση (772 εκατ. Ευρώ) και επιδιώκει να επανέλθουν τα σχετικά ποσά στο επίπεδο του αρχικού σχεδίου προϋπολογισμού που πρότεινε η Επιτροπή. Αυξάνει επίσης στο σχέδιό του τη χρηματοδότηση για προγράμματα και πολιτικές, τις οποίες οι ευρωβουλευτές θεωρούν ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση των συνεπειών του πολέμου στην Ουκρανία και των υψηλών τιμών ενέργειας. Έτσι θα ενισχυθεί περαιτέρω η ανάκαμψη μετά την πανδημία και η πράσινη μετάβαση, και θα στηριχθούν οι νέοι μέσω του Erasmus+, ώστε να ληφθεί υπόψη ο υψηλότερος πληθωρισμός και το υψηλότερο κόστος διαβίωσης και να καταστεί το πρόγραμμα προσβάσιμο σε όλους.

 

Επόμενα βήματα

 

Η ψηφοφορία στην ολομέλεια ξεκινά τρεις εβδομάδες συνομιλιών «συνδιαλλαγής» με το Συμβούλιο, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων εγκαίρως για τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους, η οποία θα ψηφιστεί από το Κοινοβούλιο και θα υπογραφεί από την πρόεδρό του πριν από το τέλος του 2023.

 

Σχετικές πληροφορίες για τον προϋπολογισμό της ΕΕ

 

Πάνω από το 90% του προϋπολογισμού της ΕΕ χρηματοδοτεί δραστηριότητες επιτόπου σε χώρες της ΕΕ και πέραν αυτής. Απευθύνεται σε πολίτες, περιφέρειες, πόλεις, αγρότες, ερευνητές, φοιτητές, ΜΚΟ και επιχειρήσεις. Ο προϋπολογισμός της ΕΕ είναι μοναδικός στο είδος του: σε αντίθεση με τους εθνικούς προϋπολογισμούς, οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό για την παροχή δημόσιων υπηρεσιών και τη χρηματοδότηση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ο προϋπολογισμός της ΕΕ είναι πρωτίστως επενδυτικός προϋπολογισμός.

 

 

 

 

 

Το Βήμα της Αιγιάλειας
Author: Το Βήμα της Αιγιάλειας
Ανεξάρτητη eφημεριδα άποψης.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS