Εμπορία ανθρώπων: Το σχέδιο του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου | LiFO

 

Του απεσταλμένου μας στο Στρασβούργο Θανάση Κάλφα

 

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε την διαπραγματευτική του εντολή για την αναθεώρηση των κανόνων κατά της εμπορίας ανθρώπων, εν αναμονή του πρώτου γύρου συνομιλιών τον Νοέμβριο του 2023.

 

 

 

Το Κοινοβούλιο θέλει να ποινικοποιήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο τον αναγκαστικό γάμο, την παράνομη υιοθεσία και την παρένθετη μητρότητα στο πλαίσιο της αναπαραγωγικής εκμετάλλευσης, να υπάρξει ένα   ευρύτερο πεδίο εφαρμογής των κανόνων ώστε οι αστυνομικές αρχές να εξαρθρώνουν εγκληματικές οργανώσεις

 

και να υπάρχουν κυρώσεις κατά εταιρειών που έχουν καταδικαστεί για εμπορία ανθρώπων.

 

Η εντολή που προετοίμασαν οι επιτροπές Πολιτικών Ελευθεριών και Δικαιωμάτων των Γυναικών επιδιώκει να διευρύνει το πεδίο εφαρμογής της ισχύουσας οδηγίας ώστε να συμπεριλάβει τον αναγκαστικό γάμο, την παράνομη υιοθεσία, την παρένθετη μητρότητα με σκοπό την αναπαραγωγική εκμετάλλευση και την καλύτερη στήριξη των θυμάτων. Επίσης, το Κοινοβούλιο επιδιώκει:

 

·         να διασφαλίσει ότι τα θύματα εμπορίας ανθρώπων που χρήζουν επίσης διεθνούς προστασίας λαμβάνουν κατάλληλη στήριξη και προστασία και ότι γίνεται σεβαστό το δικαίωμά τους για άσυλο

 

·         να ποινικοποιηθεί η χρήση υπηρεσιών που παρέχονται από θύμα εμπορίας ανθρώπων

 

·         να θεσπίσει κυρώσεις για τις εταιρείες που έχουν καταδικαστεί για εμπορία ανθρώπων, π.χ. αποκλείοντάς τις από διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων και από κρατικές ενισχύσεις ή επιδοτήσεις

 

·         να διασφαλίσει ότι τα θύματα δεν διώκονται για εγκληματικές πράξεις που εξαναγκάστηκαν να διαπράξουν και ότι λαμβάνουν υποστήριξη ανεξάρτητα από το αν συνεργάζονται με τις σχετικές έρευνες ή όχι

 

·         να διασφαλίσει τη στήριξη των θυμάτων χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση που λαμβάνει υπόψη το φύλο, την αναπηρία και τα παιδιά και βασίζεται σε διατομεακή προσέγγιση

 

·         να διασφαλίσει τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και κατάλληλη υποστήριξη για τα ασυνόδευτα παιδιά.

 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αρχίσει διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο τον Νοέμβριο. Τα κράτη μέλη έχουν ήδη συμφωνήσει σχετικά με τη θέση τους.

 

 

 

Το Βήμα της Αιγιάλειας
Author: Το Βήμα της Αιγιάλειας
Ανεξάρτητη eφημεριδα άποψης.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS